Aanmeldprocedure Expositie Amateurkunst 2020

Looptijd expositie: zondag 19 april tot en met zondag 17 mei 2020.

Voorwaarden/regels.

  1. Wie komen in aanmerking voor deelname aan de expositie ?
  • Amateurkunstenaars uit Oirschot, Spoordonk en Oost-,West- en Middelbeers.
  • Amateurkunstenaars die niet wonen in de gemeente Oirschot, maar er een bijzondere band mee hebben. Het gaat daarbij dan bijvoorbeeld om personen die in de gemeente Oirschot geboren zijn, er lange tijd gewoond hebben of les krijgen van een professionele kunstenaar uit die gemeente.
  1. De kunstwerken moeten ‘kwaliteit’ hebben.

Alle vormen van kunst, waaronder: schilderkunst, ruimtelijke kunst (werken van bijvoorbeeld (natuur)steen, hout, ijzer, kunststof), foto’s, film, kunstwerken van stof (katoen, wol e.d.), performance (persoonlijke voorstelling/voordracht), digitale of conceptuele kunst.

  1. Bij het gebruik van meerdere locaties bepaalt het bestuur op welke locatie welke kunstwerken geëxposeerd zullen worden.

Het kan ook voorkomen dat werken van een kunstenaar op twee locaties te zien zijn.

  1. locaties voor de expositie.

De expositie vindt plaats in de Sint Petrusbasiliek in Oirschot.

  1. Selectieprocedure.

De selectieprocedure bestaat uit 2 stappen:

  1. Een eerste selectie aan de hand van aanmelding en daarbij gevoegde foto’s van werken van de kandidaat deelnemers.
  2. Een tweede selectie waarbij de kandidaat deelnemers wordt gevraagd hun werken “in het echt” te laten zien. Daarvoor plant het bestuur een aparte avond.

Dit onderdeel is in beginsel niet van toepassing bij grote ruimtelijke kunstwerken zoals beelden.

  1. Hoe en tot wanneer aanmelden mogelijk ?

Belangstellenden kunnen zich per e-mail (voorkeur van het bestuur) of per brief aanmelden. Daarbij moet duidelijk zijn dat zij voldoen aan de voorwaarden.

Wat hebben we nodig bij de aanmelding van de kandidaat-deelnemers:
–  roepnaam en achternaam, postcode en adres, telefoonnummer (bij voorkeur een 06-nummer).
–  foto’s van de kunstwerken die de kandidaat-deelnemers graag willen exposeren. Aanmeldingen zonder foto’s betrekt het bestuur niet bij de selectie.
–  bij toezending per e-mail als tekst bij die foto’s: de titel, afmeting en techniek van de werken.
–  bij toezending per post: op de achterzijde van de foto’s: de titel, afmeting en techniek van de werken.
– deelnemer geeft hierbij toestemming voor het gebruik van foto’s van kunstwerken ten behoeve van publicitaire doeleinden voor Amateurkunst Oirschot.

Aanmelden kan tot en met vrijdag 21 februari 2020. Deelname is gratis.

De aanmelding per e-mail sturen naar: info@amateurkunstoirschot.nl, of, als u geen internet heeft,  per post naar:
Stichting Amateurkunst Oirschot, Spoordonk, Oost- West- en Middelbeers Nispenstraat 10, 5045 MR Tilburg.
Bij vragen bel Berrie Raaijmakers (secretaris), tel.nr. 06-53300205 of stuur een e-mail naar het hiervoor genoemd adres.