Skip to main content
 

Amateurkunst Oirschot

Stichting Amateurkunst Oirschot, Spoordonk, Oost-, West- en Middelbeers
Carry Luijsterburg “Rajasthan”

 

Kunst en cultuur Markt

Stichting Amateurkunst Oirschot, Spoordonk, Oost-, West- en Middelbeers

1
1

Korte historie

Op initiatief van toenmalig raadslid Caspar van Hoek is door de gemeente in 1991 een werkgroep opgericht, met daarin Cilian Vinke, Toon Bullens, Bert van Tuijl en Berrie Raaijmakers. De gemeentelijke werkgroep kreeg als taak in het gemeentehuis een expositie te organiseren voor amateurkunstenaars. De eerste expositie vond plaats in april 1992. De expositie in 1993 was wederom een groot succes en is daarna gecontinueerd, zij het enkele jaren later niet meer in het gemeentehuis maar in Museum Kruysenhuis en later ook nog in Museum de Vier Quartieren.

De Expositie Amateurkunst is niet meer weg te denken uit Oirschot. Tientallen amateurkunstenaars maken jaarlijks dankbaar gebruik van de mogelijkheid om hun werk op een professionele manier tentoon te stellen.

In 2019 vond de 28ste editie plaats van de Expositie Amateurkunst. Aan die expositie namen 24 kunstenaars deel, waarvan 8 voor de eerste keer. Zoals in voorgaande jaren was het aanbod weer divers van aard met o.a. schilderstukken (figuratief en abstract), foto’s, film, keramiek,  beelden en sculpturen. Er zaten heel bijzondere maar ook grappige werken tussen, en ze waren divers van aard en niveau.

Expositie 2023, vindt plaats van 27 mei tot en met 25 juni 2023.

Een bijzondere expositie vanwege het 30 jarig jubileum.

Voor de ontwikkelingen zie ‘Actueel’.

Aanmelden

Kunst- en Cultuurmarkt
“Petit Montmartre”

Deze werd in 2011 voor het eerst gehouden bij SCC De Enck, in het kader van de 20ste expositie amateurkunst. In 2013 vond deze plaats rondom het Boterkerkje aan het Vrijthof en vindt daar sindsdien jaarlijks plaats. Zoals de naam al doet vermoeden gaat het bij de markt om kunst en cultuur. Kunstenaars (amateurs en professionals) kunnen kraampjes huren om hun zelfgemaakte kunstwerkjes te verkopen. De kunstmarkt wordt ondersteund met muziek en theater in en buiten het Boterkerkje.

De Kunst- en Cultuurmarkt vindt plaats rondom het Boterkerkje aan het Vrijthof in Oirschot.

Kunst- en Cultuurmarkt 2023: zondag 25 juni 2023 van 13.00 tot 17.00 uur

Stichting Amateurkunst Oirschot, Spoordonk, Oost-, West- en Middelbeers

In oktober 2014 is de stichting opgericht. Dat was een voortzetting van wat een gemeentelijke werkgroep deed, maar dan in een officieel jasje.

Doelstelling
In de notariële akte is de volgende doelstelling opgenomen:

Amateurkunst te stimuleren en te profileren in de gemeente Oirschot. De stichting tracht haar doel te bereiken door middel van het met amateurkunstenaars, die woonachtig zijn in de gemeente Oirschot of een binding hebben met die gemeente, organiseren van exposities, activiteiten en evenementen ten behoeve van inwoners en bezoekers van de betreffende gemeente en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Locatie

De Expositie Amateurkunst Oirschot vindt plaats in de Sint Petrusbasiliek in Oirschot. De Kunst- en Cultuurmarkt vindt plaats rondom het boterkerkje aan het Vrijthof in Oirschot.

Locatie                    :
Sint Petrusbasiliek, Markt Oirschot
Looptijd expositie :
zondag 28 mei tot en met zaterdag 24 juni 2023.
Openingstijden      :
zaterdagen en zondagen van 13.30 tot 16.30 uur

Expositie Amateurkunst 2023:

Aanmelden is mogelijk tot 2 april 2023

 

Kunst- en cultuurmarkt 2023:

zondag 25 juni 2023       tijdstip: 13.00 – 17.00 uur

Wie zijn wij

Cilian Vinke
Mark Notten
Bert van Tuijl
José van Hout
Ingrid Vissers
Marcel Noordman
Robert-Jan Pastoor

voorzitter
penningmeester
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid

Secretariaats-/correspondentieadres:info@amateurkunstoirschot.nl

Bremsteeg 2, 5688LL Oirschot
e-mailadres: info@amateurkunstoirschot.nl

Expositie Amateurkunst. 

“De Expositie Amateurkunst is volledig geworteld in de gemeente Oirschot en niet meer weg te denken. De deelnemers en honderden bezoekers beleven er jaarlijks veel plezier aan.”

Expositie Amateurkunst 2023

By Uncategorized

30e editie Expositie Amateurkunst in 2023
De expositie zal dit jaar wederom plaats vinden in de Sint Petrusbasiliek in Oirschot. Een prachtige ruimte met een bijzonder mooie lichtinval door de hoge ramen.

Expositie 2023 vind plaats van 28 mei tot en met 24 juni.

Er zijn amateurkunstenaars die professioneel werk maken. Dat mag blijken uit het filmpje van de Expositie Amateurkunst in 2016, gemaakt in Museum Kruysenhuis.

28
Expositie Amateurkunst
https://www.youtube.com/watch?v=vgqluat3Bn0

Kunst en Cultuur verrijken het leven. Zij zorgen voor kleur, klank, genot en roepen voor elk individu emoties op. Zonder Kunst en Cultuur was het leven met zekerheid veel minder leuk.

Het bestuur

Amateurkunst Oirschot