Amateurkunst Oirschot

Stichting Amateurkunst Oirschot, Spoordonk, Oost-, West- en Middelbeers

 

Kunst en cultuur Markt

Stichting Amateurkunst Oirschot, Spoordonk, Oost-, West- en Middelbeers

1
1

Korte historie

Op initiatief van toenmalig raadslid Caspar van Hoek is door de gemeente in 1991 een werkgroep opgericht, met daarin Cilian Vinke, Toon Bullens, Bert van Tuijl en Berrie Raaijmakers. De gemeentelijke werkgroep kreeg als taak in het gemeentehuis een expositie te organiseren voor amateurkunstenaars. De eerste expositie vond plaats in april 1992. De expositie in 1993 was wederom een groot succes en is daarna gecontinueerd, zij het enkele jaren later niet meer in het gemeentehuis maar in Museum Kruysenhuis en later ook nog in Museum de Vier Quartieren.

De Expositie Amateurkunst is niet meer weg te denken uit Oirschot. Tientallen amateurkunstenaars maken jaarlijks dankbaar gebruik van de mogelijkheid om hun werk op een professionele manier tentoon te stellen.

In 2018 vond de 27ste editie plaats van de Expositie Amateurkunst. Aan die expositie namen 26 kunstenaars deel, waarvan 8 voor de eerste keer. Zoals in voorgaande jaren was het aanbod weer divers van aard met o.a. schilderstukken (figuratief en abstract), foto’s, beelden en sculpturen. Er zaten heel bijzondere maar ook grappige werken tussen. Eén deelnemer, Marcel Noordman, deed voor de 25ste keer mee.

In 2019 organiseren we wederom een expositie. Voor de ontwikkelingen zie ‘Actueel’.

Aanmelden

Kunst- en Cultuurmarkt

Deze werd in 2011 voor het eerst gehouden bij SCC De Enck, in het kader van de 20ste expositie amateurkunst. In 2013 vond deze plaats rondom het Boterkerkje aan het Vrijthof en vindt daar sindsdien jaarlijks plaats. Zoals de naam al doet vermoeden gaat het bij de markt om kunst en cultuur. Kunstenaars (amateurs en professionals) kunnen kraampjes huren om hun zelfgemaakte kunstwerkjes te verkopen. De kunstmarkt wordt ondersteund met muziek en theater in en buiten het Boterkerkje.

De kunst- en Cultuurmarkt is langs de boterkerkje.

Aanmelden
Stichting Amateurkunst Oirschot, Spoordonk, Oost-, West- en Middelbeers

Al 27 jaar is de Expositie Amateurkunst niet meer weg te denken uit Oirschot. Tientallen amateurs maken dankbaar gebruik van de mogelijkheid om hun werk op een professionele manier te laten.

In oktober 2014 is de stichting opgericht. Dat was een voortzetting van wat een gemeentelijke werkgroep deed, maar dan in een officieel jasje.

Aanbod

Er zijn o.a. schilderstukken (figuratief en abstract), natuurstenen, houten en ijzeren beelden en sculpturen te bezichtigen. Er zitten heel bijzondere maar ook grappige kunstwerken tussen.

Locatie

Expositie van Amateurkunst Oirschot van kunstenaren uit gemeente Oirschot, wordt gehouden in Museum Kruysenhuis en Museum De Vier Quartieren. Kunst en cultuur Markt wordt rondom het boterkerkje op het vrijthof in Oirschot gehouden.

Doelstelling
In de notariële akte is de volgende doelstelling opgenomen:

 “Amateurkunst te stimuleren en te profileren in de gemeente Oirschot.De stichting tracht haar doel te bereiken door middel van het met amateurkunstenaars, die woonachtig zijn in de gemeente Oirschot of een binding hebben met die gemeente, organiseren van exposities, activiteiten en evenementen ten behoeve van inwoners en bezoekers van de betreffende gemeente en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting beoogt niet het maken van winst.”

Expositie Amateurkunst. 

Lees meer

“De Expositie Amateurkunst is volledig geworteld in de gemeente Oirschot en niet meer weg te denken. De deelnemers en honderden bezoekers beleven er jaarlijks veel plezier aan.”

Het is heel moeilijk amateurkunst en professionele kunst van elkaar te scheiden.

Er zijn zeker amateurkunstenaars die professioneel werk maken. Dat mag blijken uit het filmpje van de Expositie Amateurkunst in 2016, gemaakt in Museum Kruysenhuis.

27
Expositie Amateurkunst
26
Kunstenaars
https://www.youtube.com/watch?v=vgqluat3Bn0

Kunst en Cultuur verrijken het leven. Zij zorgen voor kleur, klank, genot en roepen voor elk individu emoties op. Zonder Kunst en Cultuur was het leven met zekerheid veel minder leuk.

Het bestuur

Daaronder zijn vaak mensen die anders niet snel de stap naar exposeren durven zetten. Die stimulerende functie is voor ons en hen heel belangrijk.

Cylian Vinke

Amateurkunst Oirschot