Amateurkunst Oirschot

Stichting Amateurkunst Oirschot, Spoordonk, Oost-, West- en Middelbeers
Carry Luijsterburg “Rajasthan”

 

Kunst en cultuur Markt

Stichting Amateurkunst Oirschot, Spoordonk, Oost-, West- en Middelbeers

1
1

Korte historie

Op initiatief van toenmalig raadslid Caspar van Hoek is door de gemeente in 1991 een werkgroep opgericht, met daarin Cilian Vinke, Toon Bullens, Bert van Tuijl en Berrie Raaijmakers. De gemeentelijke werkgroep kreeg als taak in het gemeentehuis een expositie te organiseren voor amateurkunstenaars. De eerste expositie vond plaats in april 1992. De expositie in 1993 was wederom een groot succes en is daarna gecontinueerd, zij het enkele jaren later niet meer in het gemeentehuis maar in Museum Kruysenhuis en later ook nog in Museum de Vier Quartieren.

De Expositie Amateurkunst is niet meer weg te denken uit Oirschot. Tientallen amateurkunstenaars maken jaarlijks dankbaar gebruik van de mogelijkheid om hun werk op een professionele manier tentoon te stellen.

In 2019 vond de 28ste editie plaats van de Expositie Amateurkunst. Aan die expositie namen 24 kunstenaars deel, waarvan 8 voor de eerste keer. Zoals in voorgaande jaren was het aanbod weer divers van aard met o.a. schilderstukken (figuratief en abstract), foto’s, film, keramiek,  beelden en sculpturen. Er zaten heel bijzondere maar ook grappige werken tussen, en ze waren divers van aard en niveau.

In 2020 organiseren we wederom een expositie. Voor de ontwikkelingen zie ‘Actueel’.

Aanmelden

Kunst- en Cultuurmarkt
“Petit Montmartre”

Deze werd in 2011 voor het eerst gehouden bij SCC De Enck, in het kader van de 20ste expositie amateurkunst. In 2013 vond deze plaats rondom het Boterkerkje aan het Vrijthof en vindt daar sindsdien jaarlijks plaats. Zoals de naam al doet vermoeden gaat het bij de markt om kunst en cultuur. Kunstenaars (amateurs en professionals) kunnen kraampjes huren om hun zelfgemaakte kunstwerkjes te verkopen. De kunstmarkt wordt ondersteund met muziek en theater in en buiten het Boterkerkje.

De Kunst- en Cultuurmarkt vindt plaats rondom het Boterkerkje aan het Vrijthof in Oirschot.

Stichting Amateurkunst Oirschot, Spoordonk, Oost-, West- en Middelbeers

In oktober 2014 is de stichting opgericht. Dat was een voortzetting van wat een gemeentelijke werkgroep deed, maar dan in een officieel jasje.

Doelstelling
In de notariële akte is de volgende doelstelling opgenomen:

Amateurkunst te stimuleren en te profileren in de gemeente Oirschot. De stichting tracht haar doel te bereiken door middel van het met amateurkunstenaars, die woonachtig zijn in de gemeente Oirschot of een binding hebben met die gemeente, organiseren van exposities, activiteiten en evenementen ten behoeve van inwoners en bezoekers van de betreffende gemeente en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Locatie

De Expositie Amateurkunst Oirschot vindt in 2020 plaats in de Sint Petrusbasiliek in Oirschot. De Kunst- en Cultuurmarkt vindt plaats rondom het boterkerkje aan het Vrijthof in Oirschot.

Locatie                    :
Sint Petrusbasiliek, Markt Oirschot
Looptijd expositie :
zondag 19 april tot en met zondag 17 mei 2020
Openingstijden      :
zaterdagen en zondagen van 13.00 tot 16.30 uur

Vanwege de huidige corona situatie is de expositie Amateurkunst geannuleerd.

Alle deelnemers zijn hiervoor inmiddels persoonlijk geïnformeerd.

Wie zijn wij

Toon Bullens
Berrie Raaijmakers
Mark Notten
Bert van Tuijl
Cilian Vinke
Ingrid Vissers
Marcel Noordman

voorzitter
secretaris
penningmeester
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid

Secretariaats-/correspondentieadres:
Nispenstraat 10, 5045 MR Tilburg, tel. 06-53300205.
e-mailadres:  info@amateurkunstoirschot.nl

Expositie Amateurkunst. 

“De Expositie Amateurkunst is volledig geworteld in de gemeente Oirschot en niet meer weg te denken. De deelnemers en honderden bezoekers beleven er jaarlijks veel plezier aan.”

In 2020 organiseren wij wederom een expositie.

By Uncategorized

Nieuwe locatie is bekend!
Omdat Museum Kruysenhuis tijdelijk gesloten is (i.v.m. verbouw pand) zal de expositie dit jaar wederom plaats vinden in de Sint Petrusbasiliek in Oirschot. Een prachtige ruimte met een bijzonder mooie lichtinval door de hoge ramen.

Vanwege de huidige corona situatie is de expositie Amateurkunst 2020 geannuleerd.

Er zijn amateurkunstenaars die professioneel werk maken. Dat mag blijken uit het filmpje van de Expositie Amateurkunst in 2016, gemaakt in Museum Kruysenhuis.

28
Expositie Amateurkunst
https://www.youtube.com/watch?v=vgqluat3Bn0

Kunst en Cultuur verrijken het leven. Zij zorgen voor kleur, klank, genot en roepen voor elk individu emoties op. Zonder Kunst en Cultuur was het leven met zekerheid veel minder leuk.

Het bestuur

Amateurkunst Oirschot