Skip to main content

Aanmeldprocedure Kunst- en Cultuurmarkt 2024

 Datum: 26 mei  van 12.00 tot 17.00 uur.

 Locatie: rondom het Protestants kerkje / Boterkerkje aan het Vrijthof in Oirschot.

  1. Voorwaarden/regels
  1. Wie komen in aanmerking voor deelname aan de Kunst- en Cultuurmarkt ?

Kunstenaars (professionals en amateurs) en muzikanten, zangers, theatergroepen of -individuals uit de gemeente Oirschot en daar buiten.

Voorwaarden en kosten voor deelname kunstenaars.

  1. Het moet gaan om kunstwerken die de deelnemers zelf gemaakt hebben.

Het stichtingsbestuur wil kwaliteit en beoordeelt de aanmeldingen daarop.

  1. Elke deelnemer kan maximaal twee kraampjes huren. Muzikanten en anderen kunnen gratis deelnemen.

Van elke deelnemer vragen we een bijdrage van € 30,– (huurprijs per marktkraampje: netto oppervlak werkblad: ca. 200 x 80 cm). Een deelnemer kan maximaal 2 kramen huren. De huur moet vooraf betaald zijn. De deelnemers krijgen daarvoor tijdig het verzoek om per bank te betalen.

  1. Het bestuur bepaalt aan de hand van de weersvoorspellingen 48 uur voorafgaande aan de Kunst- en Cultuurmarkt of het evenement door kan gaan.

Dit in verband met het mogelijk annuleren van de kraamhuur. De deelnemers krijgen bij annulering bericht. Zij zijn dan geen kosten verschuldigd en krijgen de betaalde huur terug.

  1. Aangemelde deelnemers die zich, bij het doorgaan van de Kunst- en Cultuurmarkt, binnen 48 uur daaraan voorafgaande om welke reden dan ook afmelden, zijn verplicht de overeengekomen bijdrage te betalen.
  1. Hoe en tot wanneer aanmelden mogelijk ?

Belangstellenden kunnen zich per brief of per e-mail (voorkeur van het bestuur) aanmelden. Daarbij moet duidelijk zijn dat zij voldoen aan de voorwaarden.

Welke informatie is nodig:
– Voor- en achternaam, postcode en adres, telefoonnummer (bij voorkeur een 06-nummer) website of social media pagina.- Bij een eerste aanmelding enkele foto’s van kunstwerken;

– opgave kunstvorm en vermelding demonstratie (heeft onze voorkeur)

– Of de deelnemer 1 of 2 kraampjes wil huren

Aanmelden kan tot en met zondag 31 maart 2024.

– deelnemer geeft hierbij toestemming voor het gebruik van foto’s van kunstwerken ten behoeve van publicitaire doeleinden voor de Kunst- en Cultuurmarkt.

De aanmelding per e-mail sturen naar: info@amateurkunstoirschot.nl,

Bij vragen stuur een e-mail naar het hiervoor genoemd adres t.a.v. Marcel Noordman o.v.v. Kunstmarkt